Ademnood door schadelijke raskenmerken


Vanwege een ernstige aantasting van het dierenwelzijn stelt vereniging van dierenartsen, Caring Vets, dat het fokken van brachycefale (kortsnuitige) dieren onacceptabel is. 
Zij willen nu actie!


Honden en katten met een korte snuit, zoals de Mopshond, de Franse en Engelse Bulldog en de Pers, zijn zo gefokt dat de structuren in de schedel onvoldoende ruimte krijgen. Ze hebben te kleine neusgaten, de tong is verhoudingsgewijs te groot en het zachte verhemelte te lang waardoor de toegang tot de keel en luchtwegen grotendeels wordt afgesloten. Ook hebben deze dieren een te nauwe en vaak sterk afgeplatte luchtpijp. Hierdoor zijn ze continu benauwd. De dieren snurken, zijn snel vermoeid en lopen bij warm weer het risico te stikken. Veel brachycefale honden hebben zelfs operaties nodig om normaal te kunnen ademhalen.

Behalve de extreme benauwdheid heeft de te korte snuit allerlei andere nare gevolgen zoals: gebitsafwijkingen, ontstekingen op de kop door overmatige plooivorming en oogaandoeningen.

Fokken in strijd met de wet
Sinds 1 juli 2014 is artikel 3.4 Besluit houders van dieren in werking getreden. Dit artikel verbiedt het fokken van gezelschapsdieren met een hoog risico op ziektes, erfelijke aandoeningen en schadelijke uiterlijke kenmerken. Bij het fokken van brachycefale dieren is evident sprake van het overtreden van deze wet. Helaas wordt er niet gehandhaafd.

 

Recht op welzijn
Caring Vets roept daarom in een statement fokkers, rasverenigingen, keurmeesters, dierenartsen en (toekomstige) eigenaren op om hun verantwoordelijkheid te nemen en deze problemen aan te pakken. Dierenfokkerij kan en mag simpelweg niet gebaseerd zijn op wensen van consumenten en fokkers, als het welzijn en de gezondheid van de dieren hierbij geschaad worden.

 

Wereldwijd gedragen 
De Caring Vets geven hiermee gehoor aan de oproep die vorige maand op het wereldcongres voor gezelschapsdieren in Kopenhagen door de FECAVA (Federation of European Companion Animal Veterinary Associations), de WSAVA (World Small Animal Veterinary Association) is gedaan: “Vets must dare to speak out!” [1]

De Caring Vets, een onafhankelijke organisatie van dierenartsen voor dierenwelzijn, pleiten ervoor onze huisdieren niet langer te laten lijden onder modegrillen en een te weinig daadkrachtig beleid.


8619 28-11-2017

Dit vind je ook leuk


social media